Jak obliczamy dochód w programie 500+

Jak obliczyć dochód rodziny w Programie 500+

500 zł dla pierwszego dziecka będzie przysługiwało tylko tym, którzy spełnią kryterium dochodowe tzn. dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł przeciętnie w skali miesiąca. Sprawdźmy więc co należy wliczać do dochodu.

Po pierwsze – musimy obliczyć nasz dochód a wiec zsumować m.in. wszystkie:
• przychody podlegające opodatkowaniu np. wynagrodzenie za pracę, przychody z wynajmu mieszkania,
• alimenty na dziecko i świadczenia rodzicielskie,
• świadczenia z tytułu renty, zasiłki chorobowe
• inne świadczenia wymienione a ustawie o świadczeniach rodzinnych

Po drugie – sumę naszych dochodów należy podzielić przez liczbę członków naszej rodziny. Członkami rodziny są rodzice i ich dzieci do 25 roku życia jeżeli zamieszkują wspólnie i są na utrzymaniu rodziców.

Jeżeli nasze dochody przekroczą 800 zł na osobę w rodzinie wówczas nie otrzymamy świadczenia na pierwsze dziecko.

Myślę, że w trudnej sytuacji znajdą się rodzice samotnie wychowujący dzieci gdyż ich dochód (zarobki + alimenty) nie może przekroczyć 1600 zł. Jeżeli przekroczy chociaż o 1 zł wówczas nie otrzymają pomocy z programu 500+.

 

ELEVATE
Potrzebujesz pomocy w napisaniu testamentu?

napisz do nas

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *